Avaleht

OÜ Teede Laboratoorium

Teedeehituslike ja üldehituslike katsetega ning  pinnaste analüüsiga tegelev ettevõte. Lisaks tegeletakse veel omanikujärelevalvega ja teedeehituse projektide koostamisega.

Suure osa tegevusest hõlmavad ka  geotehnilised uuringud nii tsiviilehituses kui ka teedeehituses..

OÜ Teede Laboratoorium moodustati 1991 aastal.

Tegevusalad:

  • ehitusmaterjalide katsetused
  • pinnaste analüüsid
  • teedeehitusprojektid
  • ehitus- ja teehoiutööde järelevalve
  • ekspertiisid