Ehitusjärelvalve

1999 a.

- Ämari lennuvälja kuivendussüsteemide rekonstrueerimine. Tellija: Kaitseministeerium.

2000 a.

- Muuga Sadama Konteinerterminaali betoonaluse ehitustööde järelevalve

2004 a.

- Viimsi valla Soosepa maaüksuse ja Männiku 1,3 maaüksuste siseteede ja drenaazi ehitustööde järelevalve

2006 a.

- AS Muuga CT konteinerterminaali laienduse ehitustööde järelevalve
- Rae Valla Otsa MÜ teede ehitusjärelevalve

2008 a.

-AS Muuga CT raudteekraana aluse ja teetööde ehitusjärelevalve
-Saku valla Arumetsa MÜ teedeehituse omanikujärelevalve
-Tallinna Lennuvälja kütuseterminali teede-, platside ja kuivenduse ehitusjärelevalve