Laboris tehtavad katsed

Laboratoorsete teimide hinnakiri

Alates 01.01.2007

A. Mineraalmaterjal ja pinnased
B. Betoon
C. Metallid ja puitmaterjal
D. Bituumen
E. Asfaltbetoon
F. Katendi ja teerajatiste välimäärangud

Lisainfo telefonil 50 55 628