Asfaltbetoon

E. Asfaltbetoon

Jrk.

No.

Töö nimetus Ühik

Hind EUR

Ilma käibemaksuta

1

Puurkehade võtmine
a.  puurimine

1 cm

2

b.  sõit objektile

tund

32

c.  puurkehade  ettevalmistamine

1 katsekeha

7

2

Marschalli meetodiga proovikehade valmistamine
a.  lähtematerjalidest koos segu valmistamisega

1 seeria

32

b.  väljaraietest

3 … 5

32

c.  valmissegust

proovikeha

32

3

Proctor seadmega proovikehade valmistamine
a.  d=102 mm

32

b.  d=152 mm

48

4

Pressiga proovikehade valmistamine
a.  lähtematerjalidest koos segu valmistamisega

1 seeria

32

b.  valmissegust

3 …6

20

c.  väljaraietest

Proovikeha

32

5

Näiva erimassi määramine

1 proov

20

6

Mahumassi määramine

1 seeria

16

3…5 p.k.

7

Veega küllastumisel veekindluse määramine

1 seeria

50

3…5 p.k.

8

Survetugevuse määramine

1 seeria

22

3…6 p.k.

9

Marshalli stabiilsuse või lõhestustugevuse määramine

1 seeria

a.  20º C juures

3…6 p.k.

32

b. 10º C või 50º C või 60º C juures

32

10

Sideainesisalduse ja terakoostise määramine
a.  kuivast segust

1 proov

32

b.  märjast segust ja väljaraietest

48

11

Retsepti koostamine

1 retsept

128