Betoon

B. Betoon

Jrk.No. Töö nimetus  Ühik  Hind EURilma
käibemaksuta

1

Betoonikuubikute mahumass ja survetugevus

 kuubik

3

2

Betooni veepidavus EVS-EN 12390-8:2002

katse

128

3

Betooni külmakindluse määramine

1 proovi-

a. GOST 10060-95 Sulatamine NaCl 5% lahuses

keha / tsükkel

0,64

b. EVS 814:2003

tsükkel

7

4

Betooni survetugevuse määramine objektil
a.  löökpendliga

1 tund

32

b.  katsekehade puurimine

1 katsekeha

20

c.  sõit objektile

tund

32

5

Betooni õhusisalduse määramine koos sõiduga

tund

32

6

Betooni tõmbetugevus paindekatsel koos tiheduse

1 katsekeha

5

määramisega

7

Mörtidest katsekehade tugevusomaduste määrang
a. survetugevus

1 katsekeha

3

b. tõmbetuhevus paindekatsel

1 katsekeha

3

c. mahumassi määramine

1 katsekeha

2

8

Proovikehade valmistamine koos objektile sõiduga

tund

32

9

Proovikehade hoidmine normaaltingimustes

1 katsekeha 1 päev

0,32