Bituumen

D. Bituumen

Jrk.

No.

Töö nimetus

Ühik

Hind EUR

Ilma käibemaksuta

1

Penetratsiooni määramine

proov

32

2

Pehmenemistäpi määramine

proov

32

3

Viskoossuse määramine
a. kinemaatiline viskoosus

proov

32

4

Murdumistäpi määramine

proov

32

5

Lahustuvuse määramine tolueenis

proov

64

6

Bituumeni duktiilsuse määramine

proov

64

7

Leektäpi määramine

proov

32