Katendi ja teerajatiste välimäärangud

F. Katendi ja teerajatiste välimäärangud

Jrk.

No.

Töö nimetus

Ühik

Hind EUR

Ilma käibemaksuta

1

Teekatte kandevõime määramine plaatkoormamisega

1 punkt

32

2

CBR test

1 punkt

32

3

Puurkehade võtmine asfaltbetoonist

1 cm

3

4

Puuraugu  tegemine sügavuseni kuni 1.5 m

1 puurauk

32

5

Katsekeha võtmine betoonist

1 katsekeha

20

6

Liivpinnase tiheduse määramine penetromeetriga

1 koht

3

7

Järelevalvega seotud mõõdistamistööd

1 tund

32

8

Maantee  inventariseerimine

1 km

320

9

Sõit objektile

1 tund

32