Mineraalmaterjal ja pinnased

A.  Mineraalmaterjal ja pinnased

Jrk.

No.

Töö nimetus

Ühik

Hind EUR

ilma käibemaksuta

1

Pinnaste, liivade sõelumine  (GOST, Euro, ASTM)
 a. kuivalt (>10 … 0.05 mm)

1 proov

20

 b. märjalt (>10 … 0.05 mm)

1 proov

25

 c.   >10 …0.002 mm (sõel + pipett)

1 proov

32

 d.  savisisalduse määramine aeromeetriga

1 proov

32

 e.  liiva peensusmooduli määramine

1 proov

3

2

 Killustiku sõelanalüüs (GOST, ASTM, Euro)
  a.  kuivalt

1 proov

20

  b.  märjalt

1 proov

25

3

 Huumuse määramine
  a.  etaloni järgi

1 proov

3

  b.  kuumutuskadu, tuhasus

1 proov

20

4

 Pinnase niiskuse määramine

1 proov

3

5

 Mahumassi määramine
  a. lõikerõngas

1 proov

10

  b. parafiinimine

1 proov

20

  c. kaalumine vees

1 proov

100

6

Puistemahumass

1 proov

3

7

Erimass püknomeetriga

1 proov

13

8

Plastsuspiirid (GOST)

1 proov

22

9

Voolavuspiir (GOST)

1 proov

13

10

Pinnaste filtratsiooni määramine liivpinnasel
  a.  SojuzDorNii meetod

1 proov

25

  b.  GOST-i meetod

1 proov

32

11

Maksimaalne tihedus optimaalse niiskuse  juures
a. tihendamine raskusega 2.5 kg liivpinnas

1 proov

40

b. tihendamine raskusega 2.5 kg savipinnas

1 proov

77

c. tihendamine raskusega 4.5 kg

Koef.

0,01

12

Killustikmaterjali terakuju määramine
a. plaatjate ja lestjate osiste sisaldus – GOST

1 fraktsioon

16

b. kuju indeks (EN 933-4)

1 fraktsioon

20

c. lestjuse indeks (EN 933-3)

1 fraktsioon

20

13

Kivimaterjali nõrkade osiste sisaldus (GOST)

1 proov

20

14

Killustiku löögikindlus

1 proov

16

15

Killustiku margi määramine purunemisel silindris

1 proov

20

16

Kivimaterjali survetugevuse määramine
-  proovikeha  valmistamine (saagimine, lihvimine)

1 proov

32

-  proovikeha  tugevusomaduste määramine

1 katsekeha

3

17

Killustiku külmutusteim (GOST 8269)
a.  proovi ettevalmistamine

1 proov

13

b.  külmutusteim

1 tsükkel

3

18

Siduspinnaste lõikekatse
a.  sidususe määramine

1 proov

64

b.  sisehõõrdenurga määramine

1 proov

64