Tähtsamad projektid

1995 a.
- Tapa lennuvälja sertifitseerimine, remonttööde  tööprojekt ja kuivendusprojekt; tellija EV Kaitseministeerium

1997 a.
- Ämari lennuvälja sertifitseerimine, tellija EV Kaitseministeerium

1998 a.
- Raadi lennuvälja lennuvälja sertifitseerimine, tellija AS Raadi Lennujaam.
- Ämari lennuvälja radade niiskusreziimi uuringud ja kuivendusprojekt, tellija EV Kaitseministeerium.
- Rutja lennuvälja sertifitseerimine. Tellija EV Kaitseministeerium

1999 a.
- Ämari lennuvälja remonttööde tööprojekt ja kuivendusprojekt; tellija EV Kaitseministeerium.

2000 a.
- Katsetöö projektlahendus siduspinnaste stabiliseerimiseks Jüri-Vaida kõrvalmaanteel.

2001 a.
- Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva autotee T-22 Ebavere – Rakke lõigu km. 30.7 – 43.8 remondi tehniline tööprojekt. Tellija Lääne-Viru Teedevalitsus.

2002 a.
- Tartu mnt. läbimurde Rävala pst. katendite projekteerimine
- Tallinna Põhja Väila katendite uuringud ja projekteeromine
- Tallinna Laki tn. pikenduse katendite projekteerimine
- Paldiski Lõunasadama laoterminaali nr.1 katendite konstrueerimine
- Rakvere – Väike-Maarja-Vägeva maantee T-22 km. 43.8-52.2 tehniline tööprojekt
- Sämi-Sonda-Kiviõli mnt. T-17120, km.7.648 Aansalu silla remondi tehniline tööprojekt
- Haljala-Karepa mnt. T-17166, km.7.268 Varangu silla remondi tehniline tööprojekt
- Rakvere-Haljala mnt. T-23, km.2.85 Päide silla remondi tehniline tööprojekt
- Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. T-5 km.157.75-157.86 Kadrina viadukti remondi tehniline tööprojekt
- Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. T-5 km.156.73-159.22 katte taastusremondi tehniline tööprojekt
- Kagu-Eesti  Koidula piiripunkti raudtee ja jaama raudteeharude katendite ja mullete konstrueerimine
- Kagu-Eesti  Koidula piiripunkti sõiduteede ja teenendusteede katendite ja mullete konstrueerimine

2003 a.
- Jõhvi peaväljaku katendi konstrueerimine
- Harku valla Tuulepesa maaüksuse juurdesõiduteede ja kuivenduse tehniline tööprojekt
- Harku valla Kangru-1 maaüksuse juurdesõiduteede ja kuivenduse tehniline tööprojekt
- Viimsi valla Soosepa maaüksuse juurdesõiduteede tehniline tööprojekt
- Harku valla AS Friedrichoni mööblitsehhi territooriumi vertikaalplaneering.
- Tallinnas Kadaka tee raudteeviadukti tehnilise seisukorra hinnanga ja kandekonstruktsioonide ekspertiis.
- Tallinnas Sitsi tn. – Kopli tn.- Tööstuse tn. ristmiku katendikonstruktsioonide projekteerimine ja geoloogilised uuringud

2004 a.
- Sillamäe sadama raudteejaama ja juurdesõidutee raudteemulde stabiilsuse kontrollarvutused
- T-21 Rakvere-Luige mnt. Vilgu ristmiku ümberehituse tehniline tööprojekt
- T-17181/T17183 Söeaugu ristmiku ümberehituse tööprojekt
- T-17170 / T17172 ristmiku ümberehituse tehniline tööprojekt
- Viimsi valla Männiku I ja Männiku III MÜ teede ja kuivenduse tööprojekt

2005 a.
- Roela aleviku kergliikustee tehniline tööprojekt
- Roela jalakäijate silla tööprojekt
- T-17182 Võsu-Vergi-Söeaugu mnt. Kingu silla geoloogiline uuring
- Tallinnas Tartu mnt. Kivisilla tn.-Torupilli tn.-Masina tn. vahelise ala geoloogiline uuring ja katendi arvutused
- Vaivara – Sillamäe raudtee geoloogiline uuring
- T-13134 Kukruse-Tammiku mnt. remondi tehniline tööprojekt
- T-83 Luguse silla raudbetoonist kandekonstruktsioonide uuring

2006 a.
- Tallinn-Narva mnt. E-20 km.155 Järveküla ristmiku ümberehituse tehniline tööprojekt
- Vinni aleviku kergliiklustee
- Kohila TVMK vineeritehase teede ja platside ehituse tehniline tööprojekt
- T-21121 Karja silla geoloogiline uuring
- Rae valla Otsa MÜ teede ehituse tehniline tööprojekt
- Rae valla Kangru II MÜ teede ehituse tehniline tööprojekt
- AS Batlem keskuse teede ja platside ehituse tehniline tööprojekt
- L agedi alevikus Sepa III maaüksuse teede ja platside ehituse tehniline tööprojekt
- T-83 km.17,155 Luguse silla seisukorra ja geoloogiline uuring
- T21129 km 62.014 Möldri silla geoloogiline uuring
-Ämari lennuväebaasi laokompleksi kuivenduse tööprojekt

2007 a.

 • AS Muuga CT Konteinerterminali laienduse tehniline tööprojekt
 • Vinni vallas Mõdriku alevikus asuva Mariallika maaüksuse teede ehituse tehniline tööprojekt
 • Saku vallas Tänassilma külas asuva Väljataga MÜ teede ehituse tehniline tööprojekt
 • Saku vallas Tänassilma külas asuva Arumetsa MÜ teede ehituse tehniline tööprojekt
 • T-13110 Väike-Pungerja – estonia kaevanduse mnt. km.0,430 oleva Laaba silla seisukorra uuring
 • Kiili vallas Luige külas asuva Suurekivi Maaüksuse teede ehituse tehniline tööprojekt
 • T-13107 Mõiküla-Sirgala mnt. km. 0,175 oleva Sirgala silla seisukorra uuring

2008 a.

 • Kiili vallas Vaela külas asuva Kraavi MÜ teede ehituse tehniline tööprojekt
 • Tallinna Lennuvälja Kütuseterminali juurdepääsuteede ehituse tööprojekt
 • Törma-Pajusti kergliiklustee ehituse tehniline tööprojekt
 • Viimsi valla Soosepa lasteaia maaala kuivenduse tööprojekt
 • Muuga konteinerterminali raudteekraana aluse konstruktsiooni projekt
 • Vinni valla Inju lastekodu siseteede ja juurdepääsutee ehituse tehniline tööprojekt
 • Vasalemma jalakäijate silla ehituse tööprojekt
 • Statistikaprogramm betoonide vastavuse hindamiseks standardi EVS-EN 206-1:2007 kohaselt koostöös C-Center OÜ-ga.

2009 a.

 • T-28 Rapla-Märjamaa mnt- km. 2,057 oleva Parila silla seisukorra uuring
 • Pajusti aleviku tööstusrajooni tänavate rekonstrueerimise tehniline tööprojekt