Uurimustööd

1. AS Lasila Betoon betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine 1996 a.

2. EV Patent nr.03216 (kehtiv 27.06.1995 a.) “Teekatendi ehitamise meetod (Põlevkiviõli raske õli komponendi segamine mineraal-materjaliga ja segamine mineraalse sideainega “).

3. AS Tarim betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine 1996 – 1999 a.

4. Teekatendite arvutusliku kandevõime määramine 1997 a. Helsingi Tehnikaülikool

5. AS ALTT tehaste  betoonisegude ja mörtide uurimine ja uute retseptide koostamine 1997 – 1999 a.

6. AS Järva Tarimi betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine.

7. Sidusate pinnaste stabiliseerimisest mineraalsete sideainetega. Tellija Maanteeameti Tehnokeskus

8. Juhised teekatendi kandevõime hindajale. Tellija Maanteeamet 1999 a.

9. Teekatendi arvutusliku kandevõime määramise juhend.  Maanteeameti tellimustöö 2000 a.

10. AS Lasbet betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine.

11. AS Viljandi Betoon betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine. 2000 a.

12. OÜ Kaubeton betoonisegude uurimine ja uute retseptide koostamine. 2000 a.

13. Siduspinnaste mineraalsete sideainetega stabiliseerimine. Maanteeameti Tehnokeskus 2000 a.

14. Freesitud mustkatete stabiliseerimine mineraalsete sideainetega. Maanteeameti Tehnokeskus 2000 a.

15. Sillamäe tuhamäe tuha tugevus- ja keemiliste omaduste hindamine AS Sillamäe Sadam 2004a.

16. Metsa- ja põllumaa maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimisnormid” 2004 Tellija Põllumajandusministeerium

17. Kunda Nordic Cement, Oskol Cement ja Cemosk Cement portlandtsemntide kivinemise uuring eri betoonilisandite kasutamisel 2005 a.

18. Akude käitlemisel tekkiva koksi kasutamisvõimalused ehitusmaterjalide tootmises

19. Betoneer OÜ AS  uurimine ja uute retseptide koostamine

20. Purustatud aheraine omaduste uurimine ja kasutusvõimaluste leidmine ehitusmaterjalitööstuses