Teehoiutööde järelvalve

2000 a.
- Muuga Sadama Konteinerterminaali teetööde järelevalve

2004 a.

- Viimsi valla Soosepa maaüksuse ja Männiku 1,3 maaüksuste siseteede ja drenaazi ehitustööde järelevalve

2006 a.

- AS Muuga CT konteinerterminaali laienduse ehitustööde järelevalve

- Rae Valla Otsa MÜ teede ehitusjärelevalve

2008 a.

  • AS Muuga CT raudteekraana aluse ja teetööde ehitusjärelevalve
  • Saku valla Arumetsa MÜ teedeehituse omanikujärelevalve
  • Tallinna Lennuvälja kütuseterminali teede-, platside ja kuivenduse ehitusjärelevalve